Forced error, rakibin çok iyi bir servis veya atış yapması nedeniyle karşılanamayan vuruş. İngilizcede “zorla yaptırılan hata” anlamına gelir ve rakibin bir oyuncuyu hata yapmaya mecbur bırakmasını ifade eder (bkz. basit hata).